نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری كارگاه تخصصی تهدیدات حوزه برق استان یزد


    كارگاه يكروزه پدافند غير عامل با موضوع راهكارهاي پيشگيري از حملات الكترومغناطيسي 
 
  ( Emp ) تاسيسات برق با حضور دكتر دانايي  در سالن همايش يكي از پستهاي يزد برگزارگرديد.
 
  درپایان کلاس بازدیدی از پست برق به عمل آمد و پیشنهادهایی مهم پیرامون این پست جهت مقابله
 
   با تهدیدات بیان گردید.