نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری كارگاه تخصصی تهدیدات حوزه برق استان یزد

كارگاه يك روزه پدافند غير عامل با موضوع راهكارهاي پيشگيري از حملات الكترومغناطيسي در حوزه برق برگزار گردید.

    كارگاه يكروزه پدافند غير عامل با موضوع راهكارهاي پيشگيري از حملات الكترومغناطيسي 
 
  ( Emp ) تاسيسات برق با حضور دكتر دانايي  در سالن همايش يكي از پستهاي يزد برگزارگرديد.
 
  درپایان کلاس بازدیدی از پست برق به عمل آمد و پیشنهادهایی مهم پیرامون این پست جهت مقابله
 
   با تهدیدات بیان گردید.