نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه برنامه ریزی مانور قطع برق ادارات استان و تست مولد های برق اضطراری


در روز چهار شنبه مورخ 1393/09/26جلسه اي با حضور معاون مدير كل امنيتي و انتظامي استان و كارشناسان پدافند غیر عامل استانداری و کارشناسان شرکت توزیع برق استان در خصوص برنامه ریزی مانور قطع برق ادارات استان و تست مولد های برق اضطراری آنها رأس ساعت 10:30 در محل دفتر پدافند غیر عامل استانداری برگزار گردید.

در این جلسه موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

1-ارسال اطلاعات به شرکت توزيع برق توسط دفتر پدافند غيرعامل استانداري
2-چك ليست ارزيابي مولد برق هاي اضطراري و ارسال به دستگاههاي استان جهت جمع بندي
3-بابت مانور برق در سطح استان و شهرستانها نيز برنامه ريزي و به ادارات شهرستانها نيز اعلام تا نماينده پدافند غير عامل خود را معرفي كنند.
4-
شركت توزيع برق نسبت به تهيه بانك اطلاعاتي جامع از مولدهاي اضطراري مراكز حياتي ،مهم و حساس اقدام و يك شرح از آنرا به دفتر پدافند غير عامل استانداري اعلام نمايند.


در آخر جلسه هم پیرامون استفاده از  ظرفيت رسانه ملي بابت فرهنگ سازي و آموزش در ضمینه پدافند غیر عامل بحث و تبادل نظر گرديد.