نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه هماهنگی با مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری درمورد برگزاری دوره های آموزشی متمرکز پدافند غیر عامل ابلاغی وزارت کشور


 

دومین جلسه هماهنگی با مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری درمورد برگزاری دوره های آموزشی متمرکز پدافند غیر عامل

در روز دوشنبه مورخ 27 بهمن ماه در محل اداره کل آموزش و پژوهش استانداری برگزار گردید.