نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه زنده رادیویی با کارشناسان پدافند غیر عامل استان یزد


ر این مصاحبه زنده رادیویی که به مدت 35 دقیقه به طول انجامید مطالبی به شرح ذیل پیرامون پدافند غیر عامل مطرح گردید.

  1. تعریف پدافند غیر عامل
  2. تاریخچه پدافند غیر عامل
  3. بیان برنامه های هفته پدافند غیر عامل
  4. بیان مبحث 21 در حوزه پدافند غیر عامل
  5. مربوط بودن پدافند غیر عامل با اقتصاد مقاومتی
  6. کشاورزی و پدافند غیر عامل
  7. مخاطب پدافند غیر عامل و آیا امید پدافند به متخصصان در این حوزه است یا نه؟
  8. تلاشهایی برای آشنایی مردم با پدافند غیر عامل
  9. راه حلهایی پیرامون تهدیدات عمومی به خصوص در حوزه آب
  10. اطلاع رسانی به مردم و اقدامات صورت گرفته در سطح استان