نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک سرپرست پدافند غیر عامل استان یزد به مناسبت روز ملی پدافند غیر عامل


 
بسمه تعالی
هشتم آبان ماه در تقويم رسمي كشور روز "ملي پدافند غيرعامل" به ثبت رسيده. در تاريخ 1382/8/8 مقام معظم رهبري در فرماني تشكيل كميته دائمي پدافند غيرعامل را ابلاغ و از آن پس هشتم آبان ماه به عنوان روز ملي پدافند غيرعامل بر صفحه تقويم جاي گرفت.

پدافند غيرعامل در تعريفي جامع به معناي مجموعه اقدامات غيرمسلحانه اي است كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل در امر مديريت بحران در برابر تهديدات نظامي دشمن مي شود. پدافند غيرعامل مستلزم بكارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل كاهش داد.

شعار امسال پدافند غيرعامل كه از سوم تا نهم آبان برگزار مي شود « پدافند غيرعامل مصونيت بخشي با عزم ملي و مديريت جهادي» است.

ايجاد فرهنگ و باور عمومي در مورد ضرورت بكارگيري اصول پدافند غيرعامل درمورد طرحهاي حساس و حياتي كشور به ويژه در ميان مديران سطوح مختلف و در ميان مردم جامعه، تهيه و اجراي طرحهاي پدافند در مورد مراكز، اماكن و تأسيسات حائز اهميت نظامي و غيرنظامي موجود و در دست اجرا براساس اولويت بندي از جمله سياستهاي اصلي مورد تأكيد در پدافند غيرعامل است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

پدافند غيرعامل استانداري با هدف كاهش آسيب پذيري ، ارتقاء آستانه پايداري مردم و تداوم خدمات ضروري و تأمين نيازمنديهاي مردم در شرايط بحران ناشي از تهديدات نظامي دشمن و شناسايي نقاط آسيب پذير تشكيل و تاكنون اقدامات موثري در اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل در استان انجام داده است كه همكاري دستگاه ها و نهادهاي عضو شوراي پدافند غيرعامل قابل تقدير و ستايش است.

با گراميداشت روزملي پدافند غيرعامل خدمات همه تلاشگران اين عرصه جهاد خاموش را ارج نهاده و به تدوين راهبردها و درايت دولت تدبير و اميد درود مي فرستيم كه با ايجاد روحيه اميد و آرامش در جامعه و با گفتمان صيانت از حقوق شهروندي بستر امنيت پايدار را كه از اهداف مهم پدافند غيرعامل است فراهم آورده و زمينه نشاط اجتماعي و توسعه و پيشرفت ايران اسلامي را سرلوحه و وجهه همت خود قرار داده است.
 

                                                                                                                    احمد ترحمي

                                                                                                                       مديركل امنيتي و انتظامي

                                                                                                                       و سرپرست پدافند غیر عامل