ذیلا 24 طرح 200 در 90 سانتی متر می باشد 

جهت دریافت فایل با کیفیت بر روی عکس راست کلیک نموده و آن را دانلود نمایید